Wszystkie pakiety

Polsko-Amerykański System Medyczny – II oferuje opiekę medyczną w formie abonamentów medycznych. Standardowo proponujemy 2 pakiety medyczne.

Pakiety te różnicuje forma odpłatności za usługi oraz osoby objęte opieką medyczną.

Pakiet Srebrny

opieką medyczną objęty jest pracownik.

Zobacz więcej

Pakiet Złoty

opieką medyczną objęty jest pracownik wraz z najbliższą rodziną*

*za najbliższą rodzinę uważamy współmałżonka oraz dzieci do 18 roku życia

Zobacz więcej

Pakiet Niebieski

Dodatkowo oferujemy Naszym Klientom PAKIET NIEBIESKI, którego zakres usług medycznych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb Klienta.

Zobacz więcej

Pakiet badań medycyny pracy

  • Wstępne badania medycyny pracy
  • Okresowe badania medycyny pracy
  • Kontrolne badania medycyny pracy

Zobacz więcej

Zapytaj o pakiety

Pakiet SrebrnyPakiet ZłotyPakiet NiebieskiPakiet Badań Medycyny Pracy

Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Polsko-Amerykański System Medyczny - II Sp. z o.o. zgodnie z dokumentem: Klauzula informacyjna celem kontaktu zgodnie z przesłanym zapytaniem oraz przesyłania informacji marketingowych o ofercie i działalności PASM-II, przy użyciu danych podanych w formularzu.